Dredging is ook wel bekend als baggeren. Baggeren is eigenlijk een verzamelwoord voor alle werkzaamheden die nodig zijn om zand en slib van de waterbodem te halen. Onder slib verstaan we allerlei soorten bagger zoals: afval, blad, plantenresten. Wanneer er veel slib ontstaat kan dit een hinder gaan vormen voor het scheepsverkeer. Ook kan het voorkomen dat de afvoer van het water niet meer op de juiste manier verloopt. Het is daarom belangrijk om, vooral op belangrijke scheepvaartroutes, het baggerslib te verwijderen.

Nederland en baggerberijven

Nederland is een bekend land als het gaat om baggeren. Veel Nederlandse bedrijven voeren dan ook werkzaamheden uit over de gehele wereld. Samen met België hebben ze de grootste baggervloot ter wereld. In de top 5 staan twee Nederlandse (Koninklijke Boskalis Westminser en Van Oord), twee Belgische (Jan De Nul Group en Deme) en 1 Chinese (China Harbour Engineering). In de baggerwereld gaat veel geld om. In 2011 werd de totale marktomvang geschat op bijna 11 miljard euro.

Doelen van het baggeren

Zoals we al eerder hebben vastgesteld is het baggeren of dredging met name bedoeld om alle bagger, slib en andere rommel van de aardbodem te verwijderen. Toch zijn er ook nog andere redenen.

  • De aanleg van kunstmatige eilanden, ook wel landwinning genoemd
  • Het onderhouden van havens en zogenaamde waterwegen (onderhoudsbaggerwerken)
  • Capital dredging ter voorbereiding op offshore installaties of nieuwe dokken
  • De winning van zand, mineralen en ertsen
  • Het verbeteren van het milieu door het verwijderen van gecontamineerd slib